پایان نامه آنتن و کاربرد و مزیت آنها در شبکه های بی سیم


 

تبلیغات

مقاله - دانلود مقاله

آخرین بروز رسانی

    شنبه, ۳۰ دی , ۱۳۹۶
پایان نامه آنتن و کاربرد و مزیت آنها در شبکه های بی سیمReviewed by Admin on Nov 25Rating:

.

27,000 تومان – خرید

.

پس از خرید لینک دانلود برای شما ظاهر می شود.

.

این فایل با فرمت ورد می باشد و شما قادر به ویرایش آن هستید.

.

فهرست مطالب

عنوان                                                                  صفحه

پيشگفتار   1

فصل اول  3

طرح تحقيق   3

تاريخچه مختصري در باره ي موضوع تحقيق    4

اهميت انجام تحقيق   6

اهداف كلي تحقيق       6

هدف هاي ويژه  تحقيق      6

روش انجام تحقيق   7

فصل دوم

مباني آنتن انواع و پارامترهاي آن   8

2_1: تاريخچه 9

2_2: انواع آنتن ها از نظر كاربرد 11

الف) آنتن هرتز   11

ب) آنتن ماركني   11

پ) آنتن شلاقي   12

ت ) آنتن لوزي ( روبيك)      12

ث) آنتن V معكوس  12

ج) آنتن ماکروويو    13

چ) آنتن آستيني   16

ح) آنتن حلزوني     16

ذ) آنتن هاي آرايه اي ARRAY ANTENNA  آنتن      17

2-3 : پارامترهاي آنتن  18

نمودار پرتو افکني آنتن ها    18

دستگاه مختصات نمايش نمودار پرتو افکني  18

نمودار پرتو افکني سه بعدي و دو بعدي   19

نمودار پرتو افکني درفضاي آزاد و در مجاورت زمين   22

نمودار پرتو افکني آنتن فرستنده و گيرنده  22

جهت دهندگي آنتن ها   23

پهناي شعاع و پهناي شعاع نيم توان 23

شعاع هاي فرعي آنتن ها    24

مقاومت پرتو افكني  آنتن   25

امپدانس ورودي آنتن    25

سطح موثر يا سطح گيرنده آنتن ها   26

طول موثر آنتن 27

پهناي نوار فركانس آنتن ها  27

پلاريزاسيون آنتن ها    28

پلاريزاسيون خطي 29

پلاريزاسيون دایره ای    30

پلاريزاسيون بيضوي    30

ساختمان مكانيكي آنتن ها  31

اندازه آنتن   31

نصب آنتن ها  31

خطوط انتقال و موج برها براي تغذيه آنتن ها  32

رسانا  و نارساناهاي مورد استفاده در ساختن آنتن ها   33

محافظت آنتن در برابر عوامل جوي  34

فصل سوم  

شبکه های کامپیوتری شبکه های بی سیم  35

2-1:سخت افزار شبکه  36

2-1-1: شبکه های ﭘخشي(broadcast network) آنتن  37

2-1-2: شبکه های همتا به همتا  آنتن 37

2-1-3:شبکه های شخصین 37

2-1-4:شبکه های محلی  37

2-1-5:شبکة شهری

2-1-6:شبکة گسترده

2-1-7:شبکة بی سيم

2-1-8:شبکة شبکه ها 42

2-2: نرم افزار شبکه  42

2-2-1:لاية فيزيکی 42

2-2-2: زير لاية نظارت بر دسترسی به رسانة انتقال 46

2-2-3:لاية شبکه   47

2-2-4:لاية انتقال47

2-2-5:لاية کاربرد 47

2-3: شبکه های محلی بی سيم   48

2-3-1: ﭘشتة ﭘروتکل 802.11 49

2-3-2: لاية فيزيکی در 802.11  49

2-4: شبکه های بی سيم باند گسترده  51

2-4-1: لاية فيزيکی در 802.16  52

فصل چهارم 

آنتن هاي هوشمند   55

 بخش اول  56

آنتن هاي هوشمند در شبکه هاي بي سيم    56

تداخل هم کانال 57

اثرات محوشدگي  57

4_الف_1: جوانب تکنولوژي سيستم آنتن هوشمند 60

4- الف – 2: مدلهاي کانال  62

4-الف-2-1:مدل لي

4-الف- 2-2: A Model of Discreteiy Didposed , Uniform set Of Evenly

Spread scatterers

4- الف-2-3: مدل ماکروسل 64

4-الف-2-4: مدل باند عريض ميکروسل 65

3-الف-2-5: Gaussian Wide – sene stionary ,uncorrelated scattering

(GWSSUS)model

3-الف-2-6: مدل زاويه دريافت گاوسي 66

4-الف-2-7-: مدل کانال با بردار متغير زماني

4-الف-2-8: مدل شهري واقعي67

4-الف-2-9: مدل شهري بد 68

4_الف_3:آرايه هاي هوشمند:آنتن و بهره هاي مختلف 68

انواع آنتن هاي هوشمند 70

4-الف-4:رديابي وتكنيك هاي بيم آرايه سوئيچ شده   74

4-الف –5: راهبردهاي شكل دهي بيم ثابت    75

4- الف – 6: پردازش آرايه از طريق شكل دهي بيم    76

4 الف 6- 1: الگوريتم هاي پايه شكل دهي سيگنال    77

4- الف-6-2: تركيب هاي آرايه اي تنظيمي   80

 4-الف –6-3: تركيب آرايه پرتو سوئيچ شده    81

مثال 1-4   85

4-الف-7: نكات نتيجه گيري شده     88

بخش دوم  آنتن هاي آرايه فازي  89

4-ب-1:تاريخچه    89

4-ب-2: انواع آرايه ها   89

4-ب-2-1: آرايه هاي خطي  90

4-ب-2-2:آرايه هاي مسطح  90

4-ب-3: ويژگي هاي آرايه فازي   92

4-ب-3-1: تکنولوژي شيفت دهنده فاز  92

4-ب-3-2:تکنولوژي شيفت دهنده فاز دي الکتريک ولتاژ متغير  93

فصل پنجم    95

نتيجه و ﭘيشنهاد    96

منابع     97

.

پيشگفتار

از سال 1877م كه نخستين آنتن ساده توسط هرتز ساخته شد. نظريه طراحي آنتن ها به سرعت پيشرفت كرده است و اين پيشرفت ادامه دارد، با توجه به اينكه آنتن ها جزئي از يك سيستم مخابراتي الكترونيكي هستند، بايستي تكنولوژيست ها و مهندسين برق الكترونيك در اين زمينه دانش كافي داشته باشند. اميد است در اين مقال اندك كه در زير به اجمال عنوان فصول آن را خواهيم آورد، قدمي هر چند كوچك در اين راه برداشته باشيم .

اين پايان نامه از 5 فصل تشكيل شده است. فصل اول در قالب طرح تحقيق به بررسي تاريخچه و نيز اهميت مساله مورد تحقيق مي پردازد. قابل ذكر است كه اهداف ويژه تحقيق در اين مساله نيز با توجه به عنوان و روش انجام اين تحقيق به جاي فرضيه ها و سوال هاي تحقيق در طرح تحقيق گنجانده شده است.

در فصل دوم به مباني مبحث آنتن ها – انواع و پارامترهاي آن پرداخته شده است . آنتن مايكروويو بوقي و مخروطي و نيز آنتن هاي آرايه اي از جمله آنتن هاي مهم مورد بحث مي باشند . جهت دهندگي آنتن ، پهناي شعاع آنتن ، مقاومت پرتو افكني آنتن ، امپدانس ورودي آنتن ، سطح موثر و طول موثر آنتن پلاريزاسيون آنتن و … نيز از جمله شاخص ترين پارامترهاي آنتن مي باشند كه در اين فصل درباره آنها سخن گفته شده است .

در فصل سوم به بحث پيرامون شبكه هاي كامپيوتري مي پردازيم . مطالب مورد بحث در اين فصل شامل توضيح مختصري در مورد سخت افزار شبكه ، نرم افزار شبكه ، پشته ي پروتكلي 802.11 – به عنوان مهمترين شبكه ي محلي بي سيم – و نيز پشته ي پروتكلي 802.16 – مهمترين شبكه ي بي سيم باند گسترده- مي باشند .

در فصل چهارم آنتن هاي هوشمند و كاربرد و مزيت آنها در شبكه هاي بي سيم در بخش اول اين فصل و نيز آنتن هاي آرايه فازي به طور تخصصي تر در بخش دوم اين فصل مورد بحث قرار مي گيرند .

فصل پنجم نيز نتيجه گيري كلي و پيشنهاد به ديگر پژوهندگان علاقه مند به اين موضوع را شامل   مي شود . اميد كه مفيد محضر خوانندگان محترم قرار گيرد .

.

طرح تحقيق

 

تاريخچه مختصري در باره ي موضوع تحقيق:

همانطور كه مي دانيد عنوان شبكه در برگيرنده  مفهومي وسيع است كه شبكه  چاه هاي آب  روستايي   ( قنات ها)، شبكه ي نهرها و كانال هاي آبياري مزارع، شبكه  آب و فاضلاب شهري، شبكه گاز شهري، شبكه پدافند هوايي و نيز شبكه هاي كامپيوتري هر كدام به نحوي تداعي كننده مفهوم كلي اين كلمه مي باشند.

البته واضح است كه با توجه به پيشرفت چشمگير كامپيوتر و تكنولوژي هاي وابسته به آن          (جمع آوري، پردازش و توزيع اطلاعات) در دنياي امروز، شبكه هاي كامپيوتري در تمامي مفاهيم كه از شبكه عنوان شد، وارد شده اند، و نرم افزار هاي كامپيوتري كارهاي مديريت، نظارت و كنترل كليه شبكه هاي ياد شده را به عهده گرفته اند. پيوند فرخنده  كامپيوتر و مخابرات اتفاقي بود كه هر دو صنعت را دچار تحولات عظيم كرد. اكنون ديگر مفهوم اتاقي با يك كامپيوتر بزرگ به نام « مركز كامپيوتر» كه افراد كارهايشان را به آنجا مي آورند، به كلي منسوخ شده است. مدل قديمي كامپيوتر بزرگي كه تمام كارهاي محاسباتي سازمان را انجام مي دهد، اكنون جاي خود را به تعداد زيادي كامپيوتر كوچك متصل به هم داده است. به اين سيستم ها شبكه هاي كامپيوتري (computer netwoks) گفته مي شود.

دو كامپيوتر وقتي « به هم متصل اند» كه بتوانند با يكديگر اطلاعات رد و بدل كنند. الزامي نيست كه اين اتصال از طريق سيم هاي مسي باشد، فيبرهاي نوري، امواج مايكروويو، مادون قرمزو ماهواره هاي مخابراتي هم مي توانند عامل اين ارتباط باشند.

در اينجا پس از طرح مساله شبكه هاي بي سيم، مهمترين مساله بررسي آنتن هاي قابل استفاده در اين شبكه ها مي باشد، كه در ابتدا لازم مي دانيم تاريخچه  مختصري از پيدايش آنتن را نيز در اختيار خوانندگان محترم قرار دهيم.

.

.

.

27,000 تومان – خرید

برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

سیستم فروش فایل های دیجیتالی

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به فایل تک است .
طراحی و پشتیبانی : دپارتمان طراحی فناوری اطلاعات دیـجـیـتـال ایـران
Copyright © 2012-2014 All Rights Reserved Digitaliran.ir